MISIUNE

Camera de Diplomație Comercială cu Confederația Elvețiană are ca scop inițierea și organizarea de relații cu autoritățile elvețiene și crearea unor metode eficiente de interacțiune, bazate pe continuitate și profesionalism, cu scopul dezvoltării relațiilor privind investițiile în interior sau exterior, proprietatea intelectuală, cercetarea și progresul tehnologic, turismul, protecția consumatorilor, sănătatea, telecomunicațiile, politicile competiționale, legislația prevenirii corupției active și cea la nivel național, facilitarea afacerilor inclusiv prin misiuni comerciale, crearea de rețele de afaceri, căutarea partenerilor și negocierea, captarea și diseminarea informațiilor cu caracter comercial, organizarea de evenimente de promovare a exporturilor, consilierea în rezolvarea problemelor întreprinzatorilor cu creditorii, rezolvarea unor dispute comerciale sau de acces pe diferite piețe, reunirea partenerilor dintr-o țară de origine cu cei din țara noastră.

Activitatea Camerei de Diplomație Comercială cu Confederația Elvețiană constă în:

Inițierea, cultivarea și menținerea dialogului și relațiilor cu mediul de afaceri din cele două țări

Informarea inter-partenerială asupra legislației referitoare la relațiile comercial-economice;

Promovarea interactivă a unor oportunități de afaceri între părțile interesate;

Realizarea unui program interactiv de târguri și expoziții în cele două țări;

Întocmirea unor materiale de analiză și sinteză în urma studierii tendințelor pieței de afaceri internaționale, cu scopul menținerii unui ritm constant în procesul de integrare economică regională și globală;

Dezvoltarea relațiilor cu autoritățile din cele doua state identificate cu atribuții privind domeniul comerțului exterior, relațiile economice internaționale și mediul de afaceri;

Acordarea de consultanță de specialitate tuturor instituțiilor și societăților comerciale, cu scopul concretizării și materializării unor tranzacții comerciale și de cooperare, inclusiv pe terțe piețe;

Susținerea procesului de monitorizare al relațiilor comercial-economice bilaterale, prin aplicarea conceptului de complementaritate, în raport cu autoritățile statului;

Promovarea realităților românești și elvețiene, avându-se în vedere sensibilizarea investitorilor din cele două state privind crearea de parteneriate reciproc avantajoase;

Organizarea și promovarea unor programe educaționale de profil, avându-se în vedere posibilitatea schimburilor de experiență, în toate modalitățile care pot fi generate, între cele două state

Apărarea intereselor actorilor activi, de profil, pe piețele celor două state, în raport cu autoritățile naționale și protejarea imaginii privind activitatea de bună practică a acestor operatori;

Asigurarea stabilității relațiilor comerciale, prin promovarea contactelor permanente și prin prioritizarea derulării unor acțiuni de asigurare a unui climat de încredere reciprocă, între cele două medii de afaceri;

Configurarea unui climat stabil și eficient de parteneriat public-privat, cu scopul atragerii unor investiții de interes;

Acordarea de asistență reciprocă privind o verificare minimală a bonității societăților propuse ca viitori parteneri;

Orice alte activități care duc la configurarea și armonizarea sistemelor de lucru în materie comercială între cele două state și pe terțe piețe;

Evaluarea gradului de interes și sensibilitate al piețelor de desfacere din cele două state, față de produsele promovate.