Președinte

Călin Mihai Rangu

Călin Mihai Rangu este dublu licențiat în economie și inginerie, doctor în rețele neuronale aplicate în procesarea seriilor financiare, absolvent MBA în domeniul bancar și financiar, lector universitar, lector MBA.

Activează de peste 25 în domeniul financiar-bancar, fiind timp de 13 ani director în Banca Națională a României și Raiffeisen Bank, director general al filialei române a unui grup internațional, 8 ani director în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, 5 ani președinte al Institutului de Studii Financiare, 4 ani vicepreședinte al EIOPA InsurTech Task Force, 7 ani președinte al grupului consultativ în domeniul protecției consumatorilor de produse financiare non-bancare, fiind membru în mai multe board-uri din domeniul economic, educațional sau financiar. 

În prezent este director al Direcției Rezoluție din cadrul Fondului de Garantare a Asiguraților. Este co-fondator al asociației CIO COUNCIL România. Călin Mihai Rangu are o vastă experiență în management, activități financiar-bancare, IT&C, FinTech, riscuri operaționale, protecția consumatorilor, servicii, produse și tehnologii IT și financiare.

Despre noi

Camera de Diplomație Comercială cu Confederația Elvețiană (CDC cu Confederația Elvețiană) este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi independentă, cu beneficiu public ce se adresează atât persoanelor fizice, cât și a celor juridice private și publice.

  • Organizație Nonguvernamentală: Apolitică și independentă, deschisă persoanelor fizice și entităților juridice.
  • Reprezentare și Advocacy: Advocacy în fața Guvernului României și autorităților internaționale pentru interesele membrilor săi.
  • Promovarea Economiei: Încurajează investițiile, proprietatea intelectuală, cercetarea și turismul.
  • Facilitarea Afacerilor: Ajută la crearea de rețele de afaceri și soluționarea litigiilor comerciale.
  • Consultanță și Informare: Oferă informații comerciale și consiliere pentru întreprinzători.
  • Globalizare și Economie de Piață: Se adaptează la cerințele economiei globale, incluzând legislația anti-corupție și politicile competiționale.

Camera de Diplomație Comercială cu Confederația Elvețiană reprezintă în probleme generale, față de Guvernul României și autoritățile centrale naționale, precum și faţă de alte guverne şi autorităţi pe plan regional și internațional, membrii săi, sprijinind și apărând interesul național al României din perspectiva comercial-economică și a comunității de afaceri.

Organzatia urmărește promovarea și dezvoltarea relațiilor privind investițiile în interior sau exterior, proprietatea intelectuală, cercetarea și progresul tehnologic, turismul, protecția consumatorilor, sănătatea, telecomunicațiile, politicile competiționale, legislația prevenirii corupției active și cea la nivel național, facilitarea afacerilor inclusiv prin misiuni comerciale, crearea de rețele de afaceri, rezolvarea problemelor și acordarea de asistență în soluționarea litigiilor, căutarea partenerilor și negocierea, captarea și diseminarea informațiilor cu caracter comercial, organizarea de evenimente de promovare a exporturilor, consilierea în rezolvarea problemelor întreprinzătorilor cu creditorii, rezolvarea unor dispute comerciale sau de acces pe diferite piețe, reunirea partenerilor dintr-o țară de origine cu cei din țara noastră etc., în concordanță cu exigențele și cerințele economiei de piață și ale globalizării. 

Misiunea noastră

Activitatea Camerei de Diplomație Comercială cu Confederația Elvețiană constă în:

Camera de Diplomație Comercială cu Confederația Elvețiană are ca scop inițierea și organizarea de relații cu autoritățile elvețiene și crearea unor metode eficiente de interacțiune, bazate pe continuitate și profesionalism, cu scopul dezvoltării relațiilor privind investițiile în interior sau exterior, proprietatea intelectuală, cercetarea și progresul tehnologic, turismul, protecția consumatorilor, sănătatea, telecomunicațiile, politicile competiționale, legislația prevenirii corupției active și cea la nivel național, facilitarea afacerilor inclusiv prin misiuni comerciale, crearea de rețele de afaceri, căutarea partenerilor și negocierea, captarea și diseminarea informațiilor cu caracter comercial, organizarea de evenimente de promovare a exporturilor, consilierea în rezolvarea problemelor întreprinzatorilor cu creditorii, rezolvarea unor dispute comerciale sau de acces pe diferite piețe, reunirea partenerilor dintr-o țară de origine cu cei din țara noastră.

Inițierea, cultivarea și menținerea dialogului și relațiilor cu mediul de afaceri din cele două țări

Informarea inter-partenerială asupra legislației referitoare la relațiile comercial-economice

Promovarea interactivă a unor oportunități de afaceri între părțile interesate

Realizarea unui program interactiv de târguri și expoziții în cele două țări

Întocmirea unor materiale de analiză și sinteză în urma studierii tendințelor pieței de afaceri internaționale, cu scopul menținerii unui ritm constant în procesul de integrare economică regională și globală

Dezvoltarea relațiilor cu autoritățile din cele doua state identificate cu atribuții privind domeniul comerțului exterior, relațiile economice internaționale și mediul de afaceri

Acordarea de consultanță de specialitate tuturor instituțiilor și societăților comerciale, cu scopul concretizării și materializării unor tranzacții comerciale și de cooperare, inclusiv pe terțe piețe

Susținerea procesului de monitorizare al relațiilor comercial-economice bilaterale, prin aplicarea conceptului de complementaritate, în raport cu autoritățile statului

Promovarea realităților românești și elvețiene, avându-se în vedere sensibilizarea investitorilor din cele două state privind crearea de parteneriate reciproc avantajoase

Organizarea și promovarea unor programe educaționale de profil, avându-se în vedere posibilitatea schimburilor de experiență, în toate modalitățile care pot fi generate, între cele două state

Apărarea intereselor actorilor activi, de profil, pe piețele celor două state, în raport cu autoritățile naționale și protejarea imaginii privind activitatea de bună practică a acestor operatori

Asigurarea stabilității relațiilor comerciale, prin promovarea contactelor permanente și prin prioritizarea derulării unor acțiuni de asigurare a unui climat de încredere reciprocă, între cele două medii de afaceri

Configurarea unui climat stabil și eficient de parteneriat public-privat, cu scopul atragerii unor investiții de interes

Acordarea de asistență reciprocă privind o verificare minimală a bonității societăților propuse ca viitori parteneri

Orice alte activități care duc la configurarea și armonizarea sistemelor de lucru în materie comercială între cele două state și pe terțe piețe

Evaluarea gradului de interes și sensibilitate al piețelor de desfacere din cele două state, față de produsele promovate

Experții noștri sunt întotdeauna gata să lucreze cu dumneavoastră.

Haideți să discutăm

Cu ce vă putem ajuta?